• Nauczysz się języka praktycznie

  w komunikacji poprzez praktyczne ćwiczenia konwersacyjne w klasie, co przekłada się na rozwój umiejętności porozumiewania się w rzeczywistym świecie.

 • Zdobędziesz międzynarodowe certykifkaty językowe

  honorowane przez uczelnie, pracodawców, organizacje rządowe i zawodowe na całym świecie, dzięki czemu wyróżnisz się na rynku pracy i stworzysz dla Siebie nowe możliwości kariery zawodowej.

 • Przygotujesz się do studiów językowych w Polsce i za granicą

  i uzyskasz niezbędne umiejętności językowe, aby podjąć studia filologiczne w Polsce, a jeżeli zechcesz, pomożemy Ci przygotować się do studiów za granicą (robimy to już od wielu lat).

 • Zrealizujesz swoje plany wymagające znajomości języka

  ponieważ wiedza językowa zdobyta w Szkole Językowej ARTOS  sprawdzi się na całym świecie (uczymy języka naprawdę wszechstronnie - od podstaw aż do poziomu akademickiego).

 • Będziesz uczyć się w szkole, która ma 25 lat doświadczenia w nauczaniu

  doświadczenia, z którego teraz będziesz mógł w pełni korzystać, tak jak wcześniej uczyniło to tysiące absolwentów ARTOS-u. Twoja kariera językowa jest w rękach profesjonalistów.

Kurs CAE Olsztyn

Certificate in Advanced English (CAE):


CAE testuje wiedzę językową na poziomie zaawansowanym (C-1) i jeżeli jest zdany z najlepszym wynikiem A, jest traktowany jako świadectwo względnie dobrej (nie zaawansowanej) znajomości języka przy rekrutacji na wyższe uczelnie w Wielkiej Brytanii. Innymi słowy, CAE z oceną A jest minimalną kwalifikacją językową na studia na dobrym uniwersytecie w Wielkiej Brytanii.

 

Egzamin sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest też znajomość słownictwa i gramatyki.  Posiadacz certyfikatu CAE może nie tylko rozpocząć studia w języku angielskim.  Jego wiedza i umiejętności świetnie sprawdzają się w środowisku pracy, gdzie radzi sobie nie tylko w codziennej komunikacji ale potrafi swobodnie funkcjonować językowo w takich kontekstach jak inżynieria, medycyna czy biznes.  Rozumiejąc skomplikowane teksty i wypowiedzi, osoba taka potrafi brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach na różne tematy.  Egzamin przeznaczony jest dla młodzieży jak i osób dorosłych.

 

Kurs CAE w ARTOS-ie: Ze względu na późniejsze zastosowania wiedzy zdobytej na kursie w kontekstach profesjonalnych i akademickich (nasi studenci chcą przygotować się do studiów w języku angielskim bądź lepiej funkcjonować w środowisku pracy) od samego początku nauka jest zorientowana na rozwijanie umiejętności językowych potrzebnych w środowisku pracy i na studiach. Bazując na autentycznych tekstach z literatury i prasy brytyjskiej, pomagamy studentom w rozwoju samodzielnego i krytycznego myślenia. Ćwiczymy interpretację tekstów, wyciąganie wniosków, formułowanie własnych opinii, budowanie spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.
 
Dyskutując na wiele różnorodnych tematów dotyczących różnych aspektów życia i zagadnień popularnonaukowych (np. życie i praca sławnych ludzi, ochrona środowiska, różne zachowania i problemy społeczne, problemy demograficzne, przestępczość, media i celebryci, komputeryzacja, rola sztuki w społeczeństwie, porozumienie międzykulturowe, rola reklamy w sprzedaży produktów i usług,  edukacja, kariera zawodowa, sport, wychowanie dzieci, podróże, itp.) nasi studenci na kursie poznają rzeczywisty świat wraz z jego złożonymi problemami. Dzięki temu nauka jest bardzo praktyczna i interesująca.
 

Kurs CAE to jednocześnie olbrzymia szansa na wzbogacenie słownictwa.  Bardzo ważne jest to, że wszystkie nowe i trudne słówka, zwroty i idiomy są na kursie wyjaśnione i wiele z nich jest ćwiczonych w kolokacjach (czyli najbardziej odpowiednich kombinacjach słownych) i stosowanych w komunikacji w wypowiedziach ustnych i pisemnych.  Słówka są następnie powtarzane i utrwalane w pracach domowych. Cała praca ze słownictwem jest praktycznie przygotowana przez Lektora do tego stopnia, że uczeń prawie nie musi pracować ze słownikiem.  Dzięki temu, można się szybciej i więcej nauczyć.


Bardzo ważnych elementem kursu jest systematyczne rozwijanie wszystkich umiejętności wymaganych na egzaminie CAE.  Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności aktywnych: mówienie i pisanie.  Kurs kształci zdolność spójnego wypowiadania się na przeróżne tematy (również te skomplikowane), brania udziału w dyskusji oraz budowania prezentacji ustnych.  Na kursie CAE można świetnie nauczyć się pisania esejów akademickich, raportów, artykułów, czy listów formalnych a tym samym nauczyć się rozróżniania pomiędzy językiem formalnym i nieformalnym, co ma szczególne znaczenie w przygotowaniu słuchaczy na studia jak i we właściwym stosowaniu języka w różnych kontekstach. 

 


Kurs przygotowujący do egzaminu CAE, dla osób, których umiejętności językowe są na poziomie B-2 składa się z trzech semestrów (lub co najmniej  dwóch) w trybie Optymalnym, tj. intensywnym albo sześciu (lub co najmniej czterech) semestrów w trybie Standardowym.
 

Prosimy o kontakt w Biurze Szkoły, gdzie wspólnie dobierzemy najbardziej odpowiedni poziom, intensywność i rodzaj kursu przygotowującego do CAE, który będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb studenta. Nasze kursy języka angielskiego przygotowujące do CAE odbywają się w Olsztynie, ul. Pieniężnego 18.

 

 

WYKŁADOWCA - absolwent University of Surrey w Wielkiej Brytanii:  doświadczony lektor, który przygotował już setki osób do międzynarodowych egzaminów językowych.

    

Zajęcia w trybie Intensywnym prowadzone są w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu
(2 x 3 godziny lekcyjne) 
Zajęcia w trybie Standardowym są raz w tygodniu w soboty
(1 x 4 godziny lekcyjne)

 

 

 
 

Przyjmujemy już zapisy na Nowy Semestr 


Prosimy o kontakt z Biurem Szkoły:

 
tel. (89) 534 21 50   lub  515 253 212

Zrób rezerwację na kurs językowy

 

Wyślij zapytanie o kurs językowy

 

Umów się na spotkanie

 

 

 
Zapraszamy na Kurs CAE : Szkoła Językowa ARTOS, Olsztyn ul. Pieniężnego 18

Aby się zapisać lub umówić na rozmowę zadzwoń na:  89 534 21 50  lub:  515-253-212

 

 

Kontakt

Szkoła Językowa "ARTOS"
ul. Pieniężnego 18 (I piętro), 10-006 Olsztyn
Tel./Fax (89) 534-21-50, Tel. kom. 0 515-253-212
Skontaktuj się z nami także: