• Nauczysz się języka praktycznie

  w komunikacji poprzez praktyczne ćwiczenia konwersacyjne w klasie, co przekłada się na rozwój umiejętności porozumiewania się w rzeczywistym świecie.

 • Zdobędziesz międzynarodowe certykifkaty językowe

  honorowane przez uczelnie, pracodawców, organizacje rządowe i zawodowe na całym świecie, dzięki czemu wyróżnisz się na rynku pracy i stworzysz dla Siebie nowe możliwości kariery zawodowej.

 • Przygotujesz się do studiów językowych w Polsce i za granicą

  i uzyskasz niezbędne umiejętności językowe, aby podjąć studia filologiczne w Polsce, a jeżeli zechcesz, pomożemy Ci przygotować się do studiów za granicą (robimy to już od wielu lat).

 • Zrealizujesz swoje plany wymagające znajomości języka

  ponieważ wiedza językowa zdobyta w Szkole Językowej ARTOS  sprawdzi się na całym świecie (uczymy języka naprawdę wszechstronnie - od podstaw aż do poziomu akademickiego).

 • Będziesz uczyć się w szkole, która ma 25 lat doświadczenia w nauczaniu

  doświadczenia, z którego teraz będziesz mógł w pełni korzystać, tak jak wcześniej uczyniło to tysiące absolwentów ARTOS-u. Twoja kariera językowa jest w rękach profesjonalistów.

Artykuły

Gruntowne Poznanie Języka

Nie o to chodzi, żeby się języka uczyć, lecz żeby się go nauczyć.
Nie o to chodzi w nauce języka, żeby mniej więcej coś rozumieć, lecz żeby praktycznie stosować język w komunikacji i dzięki temu lepiej funkcjonować w rzeczywistym świecie. Aby osiągnąć ten cel, dbamy o wszechstronny rozwój umiejętności językowych naszych studentów a w  szczególności o równowagę pomiędzy rozumieniem języka mówionego i pisanego a wyrażaniem się w języku poprzez mówienie i pisanie.

 

Równowaga ta praktycznie oznacza, że jeżeli poznaliśmy nowe zagadnienia tematyczne poprzez słuchanie i czytanie, musimy tę wiedzę natychmiast zastosować w praktyce przede wszystkim w różnorodnych ćwiczeniach konwersacyjnych, dzięki którym wiedza zostanie przyswojona i praktycznie opanowana, a student rozwinie zdolność myślenia i wyrażania swoich myśli w języku, który z czasem przestanie być mu obcy. 

Nie chodzi tylko o to, żeby język jedynie rozumieć, ale żeby nauczyć się wyrażać swoje myśli w tym języku. Wiedza językowa musi być aktywna.

Dzięki takiemu podejściu do nauczania umiejętności studenta rozwijają się równomiernie we wszystkich aspektach poznania języka a student czuje komfort, że język nie tylko rozumie ale potrafi go praktycznie stosować. 

Wszechstronny rozwój wszystkich umiejętności językowych jest kluczem do skutecznej komunikacji a skuteczna komunikacja jest ostatecznym celem nauki
.

 

 

Po ukończeniu kursów językowych w naszej szkole:


 nauczysz się języka aktywnie w komunikacji

 będziesz dobrze funkcjonować w rzeczywistym świecie 

 wyróżnisz się na rynku pracy

 przygotujesz się do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego

 twoje słownictwo będzie bardzo bogate 

 praktycznie opanujesz gramatykę

 będziesz swobodnie korzystać ze źródeł informacji: prasa, telewizja, internet

 zdobędziesz międzynarodowe certyfikaty językowe

 przygotujesz się do studiów filologicznych w Polsce

 przygotujesz się do studiów za granicą

   


W naszej ofercie kursów językowych mamy: 
 

¨ Kursy angielskiego dla Dzieci (wiek od 9 lat)
 
 
 

Z ARTOS-em można przygotować się do:
 
 
 
  

                                                                                           Szkoła Językowa ARTOS jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

 
 
 
 
 

Przyjmujemy już zapisy na Nowy Semestr 


Prosimy o kontakt z Biurem Szkoły:

 
tel. (89) 534 21 50   lub  515 253 212

Zrób rezerwację na kurs językowy

 

Wyślij zapytanie o kurs językowy

 

Umów się na spotkanie

 

 
 
 

 

Moja 14-letnia córka, Marta, wcześniej uczęszczała do jednej z renomowanych olsztyńskich szkół językowych i zawsze była najlepszym uczniem w swojej grupie.  Wybór tej szkoły był podyktowany głównie lokalizacją, ponieważ mogła samodzielnie przemieścić się do szkoły, podczas gdy my jeszcze pracowaliśmy.

Była zadowolona z zajęć, zdobywała nagrody za wyniki w nauce, np. bilety do kina, uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych przez szkołę jak: wigilia, halloween, itp.  Zastanawiające było to, iż nigdy nie miała żadnej pracy domowej jak i to, iż te jej dobre wyniki w szkole językowej nie przekładały się na sukcesy podczas udziału w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego.

Po długim namyśle postanowiliśmy zmienić szkołę. Wybór padł na ARTOS i teraz Marta uczęszcza na zajęcia do ARTOS-u.  Córka jest znów najlepsza w grupie, jest zadowolona z zajęć, jednak po każdym spotkaniu ma zadaną solidną porcję pracy domowej, czyli prawie wszystko tak samo, ale 'prawie' czyni wielką różnicę.  

Tylko po jednym roku nauki w ARTOS-ie w ogólnopolskim konkursie językowym Albus Marta zajęła 8 lokatę w Polsce i otrzymała tytuł Laureata.

Porównanie ARTOS-u z poprzednią szkołą językową wypada zdecydowanie na korzyść ARTOS-u. Dlatego polecam ARTOS - rodzice, nie traćcie czasu waszych dzieci i pieniędzy.


 

     

Czego nas uczy historia François Gouin’a?

Istnieje dość powszechne przekonanie, że jeżeli ktoś zna wszystkie czasy gramatyczne oraz przynajmniej 5000 słów w danym języku to jest on uznawany za osobę zaawansowaną językowo, która zapewne potrafi biegle posługiwać się tym językiem. 

 

Podobnie myślał francuski nauczyciel łaciny, François Gouin (1831-1896), który postanowił nauczyć się języka niemieckiego poprzez opanowanie zasad gramatyki i nauczenie się podstawowych słów niemieckich.  Jako młody człowiek wyjechał z Normandii do Niemiec, gdzie planował rozpocząć studia w Berlinie a ponieważ nie znał niemieckiego, zatrzymał się na pewien okres w Hamburgu, aby nauczyć się języka.  
Zaopatrzony w podręcznik 
gramatyki oraz słownik niemiecko-francuski szybko opanował podstawy gramatyki (’zakuł’ między innymi 248 niemieckich czasowników nieregularnych) oraz zapamiętał podstawowe słówka.  Następnie udał się na Uniwersytet w Hamburgu, aby posłuchać wykładów w języku niemieckim i w ten sposób przetestować swoje umiejętności językowe. Niestety nic nie rozumiał.  

 

 

Wtedy ze zdwojoną siłą wrócił do samodzielnego studiowania języka niemieckiego w wynajętym przez siebie pokoju i w ciągu jednego zaledwie miesiąca nauczył się na pamięć słownika, tj. znaczenia około trzydziestu tysięcy słów niemieckich (ponoć potrafił zapamiętać 1000 słów dziennie). Ponadto tłumaczył na francuski niektóre dzieła Goethego i Schillera.  Tak przygotowany, ponownie udał się na wykłady na Uniwersytecie i był zdruzgotany rezultatem, ponieważ ponownie prawie nic nie rozumiał. Ostatecznie uznał cały swój wysiłek i swoją naukę za wielką klęskę.

Nic w tym dziwnego, że Gouin odniósł całkowitą porażkę, stawiając na teoretyczne opanowanie gramatyki oraz nauczenie się na pamięć słownictwa.  Dziwne natomiast jest to, że pomimo jego porażki, wielu próbuje dzisiaj iść tą samą drogą, stawiając, na przykład, na techniki pamięciowe pomagające nauczyć się przykładowo 200 słówek dziennie. Przecież Gouin potrafił zapamiętać nawet 1000 słów dziennie a pomimo tego nie nauczył się posługiwać językiem niemieckim.
 
Znajomość gramatyki i słownictwa jest w nauce języka potrzebna podobnie jak potrzebna jest znajomość nut oraz zasad harmonii i kompozycji w muzyce. Jednakże bez zastosowania wiedzy gramatyczno-leksykalnej w praktycznych ćwiczeniach konwersacyjnych nie będziemy umieli się językiem praktycznie posługiwać tak samo jak ktoś, kto tylko zna zasady harmonii i notacji muzycznej nie będzie umiał grać na instrumencie bez praktycznych ćwiczeń w graniu. 
 
Opanowanie języka to coś znacznie więcej niż nauczenie się podstaw gramatyki i zapamiętanie kilku tysięcy słówek.  Przede wszystkim jest to wykształcanie umiejętności myślenia w tym języku i odpowiedniego stosowania słownictwa i gramatyki w wypowiedziach, co można osiągnąć tylko poprzez całą gamę praktycznych ćwiczeń. Sztuka budowania własnych myśli w języku obcym jest wypadkową bardzo wielu innych umiejętności językowych.  Dopiero korelacja tych umiejętności i połączenie ich w świadomości ucznia w jeden spójny kognitywny system daje pożądany efekt.  Ten efekt osiągany jest tylko poprzez praktyczne ćwiczenia. Samo rozumienie zasad gramatycznych czy zapamiętanie słówek to tylko teoria. W dzisiejszych czasach nie wystarczy teoria. Wiedza językowa musi być aktywna.  Dlatego w naszej szkole stawiamy na wszechstronny rozwój języka poprzez praktyczne ćwiczenia. 
   

Kontakt

Szkoła Językowa "ARTOS"
ul. Pieniężnego 18 (I piętro), 10-006 Olsztyn
Tel./Fax (89) 534-21-50, Tel. kom. 0 515-253-212
Skontaktuj się z nami także: