• Nauczysz się języka praktycznie

  w komunikacji poprzez praktyczne ćwiczenia konwersacyjne w klasie, co przekłada się na rozwój umiejętności porozumiewania się w rzeczywistym świecie.

 • Zdobędziesz międzynarodowe certykifkaty językowe

  honorowane przez uczelnie, pracodawców, organizacje rządowe i zawodowe na całym świecie, dzięki czemu wyróżnisz się na rynku pracy i stworzysz dla Siebie nowe możliwości kariery zawodowej.

 • Przygotujesz się do studiów językowych w Polsce i za granicą

  i uzyskasz niezbędne umiejętności językowe, aby podjąć studia filologiczne w Polsce, a jeżeli zechcesz, pomożemy Ci przygotować się do studiów za granicą (robimy to już od wielu lat).

 • Zrealizujesz swoje plany wymagające znajomości języka

  ponieważ wiedza językowa zdobyta w Szkole Językowej ARTOS  sprawdzi się na całym świecie (uczymy języka naprawdę wszechstronnie - od podstaw aż do poziomu akademickiego).

 • Będziesz uczyć się w szkole, która ma 25 lat doświadczenia w nauczaniu

  doświadczenia, z którego teraz będziesz mógł w pełni korzystać, tak jak wcześniej uczyniło to tysiące absolwentów ARTOS-u. Twoja kariera językowa jest w rękach profesjonalistów.

Francuski

Umiarkowane tempo nauki w systemie Standardowym - pod podstaw do poziomu średnio-zaawansowanego.


W ARTOS-ie oferujemy kursy francuskiego w trybie Standardowym (2 x 2 lub 1 x 3 lekcje  w tygodniu).  Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych, dwa razy w tygodniu, ewentualnie raz w tygodniu w środy lub soboty w systemie Standardowym.  Oferujemy je od podstaw do poziomu średnio-zaawansowanego. 

Nauka zorientowana jest na wszechstronny rozwój sprawności językowych ze szczególnym akcentem na umiejętność komunikowania się w języku francuskim.  Kurs przygotowuje do egzaminu DELF I stopnia. Egzamin DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) jest oficjalnym egzaminem z języka francuskiego jako języka obcego sygnowanym przez Francuskie Centrum Edukacji.   DELF I-go stopnia sprawdza znajomość podstawowych umiejętności porozumiewania się we wszystkich sytuacjach życia codziennego.
 

Osobom zainteresowanym egzaminem sprawdzającym znajomość francuskiego w środowisku pracy proponujemy TFI (Test de Francois International) – francuski odpowiednik egzaminu TOEIC. 


Dlaczego warto przystąpić do egzaminu TFI?:

t  Możesz do niego przystąpić w siedzibie ARTOS-u!

t Nie można go nie zdać, w odróżnieniu od innych certyfikatów, wynik otrzymasz w skali punktowej, z opisem Twoich umiejętności językowych.

t  Możesz przystąpić do egzaminu TFI w dogodnym dla Ciebie czasie!

t  Możesz przystępować do TFI wielokrotnie! Możesz przystąpić do TFI w trakcie trwania kursu językowego i uzyskać np. 500 punktów. Jeśli ten wynik nie będzie zgodny z twoimi oczekiwaniami, możesz powtórzyć egzamin po pewnym czasie i uzyskać np. 800 punktów. Pozwoli Ci to na monitorowanie postępów w nauce i zmotywuje do dalszej pracy.

t Egzamin trwa tylko 2 godziny i 30 minut: 30 minut zajmuje część administracyjna, 45 minut trwa część rozumienia ze słuchu. 75 minut przeznaczonych jest na część czytania ze zrozumieniem.

t Wyniki egzaminu otrzymasz w postaci certyfikatu, honorowanego przez największe światowe firmy lub punktowego zestawienia wyników.

t Skala punktowa TFI pozwala podejść do egzaminu na różnych poziomach zaawansowania i otrzymania potwierdzenia dotychczas nabytej wiedzy certyfikatem.
 

Zapraszamy na kurs języka francuskiego: Szkoła Językowa ARTOS, Olsztyn ul. Pieniężnego 18

(kursy języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski)

Aby się zapisać lub umówić na rozmowę zadzwoń na:  89 534 21 50  lub:  515-253-212

 

Kontakt

Szkoła Językowa "ARTOS"
ul. Pieniężnego 18 (I piętro), 10-006 Olsztyn
Tel./Fax (89) 534-21-50, Tel. kom. 0 515-253-212
Skontaktuj się z nami także: