Telefon ARTOS

Zapisz się na Kurs Large Light

Dowiedz Się Więcej Large Light

User Details

 

Angielski Online Szkoła Językowa

 

 

Zanim zaczniesz pisać test diagnostyczny, uzupełnij swoje dane w rubrykach powyżej.

Wpisz swoje imię i nazwisko w rubryce Name oraz adres mailowy w rubryce Email

Jeżeli chcesz, możesz podać telefon kontatkowy w rubryce Telephone.

Dzięki podanemu adresowi email (lub telefonowi) będziemy się mogli z Tobą skontaktować i pomóc w wyborze kursu.

 

Jeżeli masz problem z udzieleniem odpowiedzi na niektóre pytania, możesz te pytania pominąć.  Jednakże najlepiej będzie, jeżeli udzielisz odpowiedzi na możliwie największą ilość pytań.   

Na końcu testu jest pytanie antyspamowe np. 'Ile oczu ma człowiek'. Odpowiedz na nie, wpisując odpowiednią cyfrę i wciśnij przycisk 'Check my Results'. 

 

 

Part 1: Multiple Choice

 Wybierz jedną z pięciu propozycji poniżej, która najlepiej uzupełnia treść zdania.

 

1. Tom likes Italian food and ______ rock music.

 
 
 
 
 

2. 'Have you got any plans for the weekend?' – 'I ______ a quiz.'

 
 
 
 
 

3. Turn on the TV and ______ press this button on your remote.

 
 
 
 
 

4. 'Where ______ you last Monday?' – 'I was at the Science Museum.'

 
 
 
 
 

5. 'Where are my glasses?' – 'You are wearing ______. Can't you see?'

 
 
 
 
 

6. 'How old is you dog?' – 'He ______ seven years old.'

 
 
 
 
 

7. 'What time _______ he usually do his homework?' – 'Usually at 6 pm.'

 
 
 
 
 

8. 'Where can I _______ skills?' – 'At school.'

 
 
 
 
 

9. Remember. _______ take photos in the museum!

 
 
 
 
 

10. Some people believe him. ______ people say he isn't telling the truth.

 
 
 
 
 

Part 2: Error Correction

Skoryguj słowa wpisane  pochyłym drukiem. Spójrz na przykład poniżej.

 

0) 'Is he happy today?' - 'No he aren't.'   isn't

  

 

1) Do you know  their?  What are their names?
2) They  wear  born in Warsaw.
3) Why is she  sits  on the floor?
4) Are  Mark and Tom like playing tennis?
5) John  not ate  chocolate yesterday.
6) Alice  wear  a red dress at the moment.
7) Kate’s niece  not have got  a brother.
8) What do your friends usually  doing  after school?
9) Where  are  your grandmother yesterday?
10) Do they swimming  in the pool on Fridays?

Part 3: Prepositions

Wpisz brakujące przyimki (słowa takie jak: at, in, on, for, with, of, off, from, etc.)

 

1) This is a photograph _____ my brother.
2) What platform does the next train leave ______?
3) I'm going to the cinema _____ foot. It's not far.
4) It was very cold _____ night.
5) He sailed _____ his own in his small yacht.
6) 'What is he doing?' – 'He is talking _____ the phone.'
7) 'Where was he _____ the weekend?' – 'At home.'
8) They live _____ the south of England.
9) We are standing _____ front of the gate.
10) How much milk does she drink _____ breakfast?

Part 4: Vocabulary

Przetłumacz słowa wpisane  pochyłym drukiem  na język angielski. Spójrz na przykład poniżej.

 

0) 'His  ulubiony kolor jest  green.   favourite colour is

  

 

1) Gdzie były your sister's dresses?
2) Jaka była pogoda  yesterday evening?
3) What  ona zwykle pije  after breakfast?
4) 'Czy on ma dziesięć lat?' - 'No, he isn't.' 
5) Czy ona zaczęła  her work five months ago? 
6) Dlaczego oni często jedzą  bananas at school?
7) 'What time idziesz do teatru  tomorrow?' - 'At 6 pm.'
8) Can you look in the fridge, please? Czy jest jakieś mleko?
9) She usually drinks tea but today ona pije kawę. 
10) We  zostaliśmy w domu  last Friday. We didn't go shopping. 

 

Ile trąb ma typowy słoń? (np.:3)

Szkoła Językowa ARTOS

ul. Pieniężnego 18

10-006 Olsztyn

 

Telefon:

+ 48 515 253 212 

 

Kontakt telefoniczny:

od poniedziałku do soboty: 9.00 - 18.00

 

Logo 400

Logo   Text 500

 Wybrane Linki:

Kursy Angielskiego Online

Angielski Online

Angielski od Podstaw

Dlaczego ARTOS 

 © 2017 Szkoła Językowa ARTOS.

Wszystkie prawa zastrzeżone


Please publish modules in offcanvas position.