Już Przyjmujemy Zapisy Na Kursy Angielskiego

Biuro Szkoły Zaprasza:  
  Poniedziałek 10 grudnia w godz. 14.00 - 15.30
  Wtorek 11 grudnia w godz. 14.00  - 15.30
  Środa 13 grudnia w godz. 14.00 - 15.30
  Czwartek 14 grudnia w godz. 14.00 - 15.30
  Piątek 15 grudnia w godz. 14.00 - 15.30
  Sobota 16 grudnia w godz. 15.00 - 15.30

 

Zapisz się na Kurs Large Light

Dowiedz Się Więcej Large Light

Przede wszystkim konwersacja 2Przede wszystkim konwersacja 3Najważniejszą umiejętnością, której osiągnięcie jest ukoronowaniem całej nauki języka jest umiejętność konwersacji w danym języku.  Tylko aktywna wiedza językowa daje możliwość skutecznego porozumiewania się w rzeczywistym świecie. 

Aby ten cel został osiągnięty, stosujemy całą gamę przeróżnych ćwiczeń aktywizujących język, spośród których najważniejszą rolę odgrywają przeróżne zadania konwersacyjne prowadzone w klasie na zajęciach, gdzie uczniowie odgrywają przeróżne scenki, w ten sposób ucząc się również poprzez zabawę.

Studenci uczą się praktycznych funkcji stosowania języka, jak na przykład składanie propozycji, zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń, udzielanie wyjaśnień, mówienie o samopoczuciu, przedstawianie się, opowiadanie o sobie, o swoich planach na przyszłość, mówienie o swoich gustach, preferencjach, zwyczajach, wyborach, decyzjach, itp. 

Przede wszystkim konwersacja 5

Nasi uczniowie ćwiczą umiejętności przedstawiania swojej własnej opinii oraz prowadzenia dyskusji na całą gamę przeróżnych spraw związanych z wieloma aspektami życia jak na przykłąd: rozmowy o podróżowaniu, o edukacji, o różnych formach życia kulturalnego, o pracy zawodowej, o życiu rodzinnym, o zdrowym trybie życia, o odżywianiu, o ochronie środowiska naturalnego, o zwyczajach różnych narodów, o problemach osobistych oraz ich rozwiązywaniu, o ważnych wydarzeniach na świecie itp.  

W ramach prowadzonych zajęć na kursach zaawansowanych (poziomy C-1 oraz C-2) uczniowie uczą się również wygłaszania przemówień.  Sztuka występowania publicznego jest bardzo praktyczną umiejętnością, która w pewnych zawodach jest umiejętnością niezbędną.  

 

 

Przede wszystkim konwersacja

 

Rozumienie języka jest bardzo ważne. Jeżeli jednak poprzestajemy na rozumieniu, wtedy nasza wiedza będzie tylko wiedzą pasywną.  Będziemy, na przykład, rozumieć treść czytanych tekstów, czy dialogów prowadzonych przez osoby mówiące w tym języku. Nie będziemy jednak w stanie uczestniczyć w wymianie myśli na ten temat.

Dlatego niezwykle ważną umiejętnością, którą należy wykształcić i rozwinąć jest umiejętność myślenia w danym języku, która poprzez praktyczne ćwiczenia powinna być tak zautomatyzowana aby pozwalała na swobodne prowadzenie rozmowy na dany temat.

 

 

 

 

 

HISTORIA PRAWDZIWA  o tym, że nie można opanować języka bez ćwiczenia konwersacji

Istnieje dość powszechne przekonanie, że jeżeli ktoś zna wszystkie czasy gramatyczne oraz przynajmniej 5000 słów w danym języku to jest on uznawany za osobę zaawansowaną językowo, która zapewne potrafi biegle posługiwać się tym językiem. 

 

Gouin 1Podobnie myślał francuski nauczyciel łaciny, François Gouin (1831-1896), który postanowił nauczyć się języka niemieckiego poprzez opanowanie zasad gramatyki i nauczenie się podstawowych słów niemieckich.  Jako młody człowiek wyjechał z Normandii do Niemiec, gdzie planował rozpocząć studia w Berlinie a ponieważ nie znał niemieckiego, zatrzymał się na pewien okres w Hamburgu, aby nauczyć się języka.  
Gouin 3
Zaopatrzony w podręcznik gramatyki oraz słownik niemiecko-francuski szybko opanował podstawy gramatyki (’zakuł’ między innymi 248 niemieckich czasowników nieregularnych) oraz zapamiętał podstawowe słówka.  Następnie udał się na Uniwersytet w Hamburgu, aby posłuchać wykładów w języku niemieckim i w ten sposób przetestować swoje umiejętności językowe. Niestety nic nie rozumiał.

 

 

 

 

 

Gouin 2

 

 

Gouin 4Wtedy ze zdwojoną siłą wrócił do samodzielnego studiowania języka niemieckiego w wynajętym przez siebie pokoju i w ciągu jednego zaledwie miesiąca nauczył się na pamięć słownika, tj. znaczenia około trzydziestu tysięcy słów niemieckich (ponoć potrafił zapamiętać 1000 słów dziennie). Ponadto tłumaczył na francuski niektóre dzieła Goethego i Schillera.  Tak przygotowany, ponownie udał się na wykłady na Uniwersytecie i był zdruzgotany rezultatem, ponieważ ponownie prawie nic nie rozumiał. Ostatecznie uznał cały swój wysiłek i swoją naukę za wielką klęskę.

 

Nic w tym dziwnego, że Gouin odniósł całkowitą porażkę, stawiając na teoretyczne opanowanie gramatyki oraz nauczenie się na pamięć słownictwa.  Dziwne natomiast jest to, że pomimo jego porażki, wielu próbuje dzisiaj iść tą samą drogą, stawiając, na przykład, na techniki pamięciowe pomagające nauczyć się przykładowo 200 słówek dziennie. Przecież Gouin potrafił zapamiętać nawet 1000 słów dziennie a pomimo tego nie nauczył się posługiwać językiem niemieckim.

 

 

 

Jakie wnioski należy wyciągnąć z tej historii

Gouin 5Gouin 6Znajomość gramatyki i słownictwa jest w nauce języka potrzebna podobnie jak potrzebna jest znajomość nut oraz zasad harmonii i kompozycji w muzyce. Jednakże bez zastosowania wiedzy gramatyczno-leksykalnej w praktycznych ćwiczeniach konwersacyjnych nie będziemy umieli się językiem praktycznie posługiwać tak samo jak ktoś, kto tylko zna zasady harmonii i notacji muzycznej nie będzie umiał grać na instrumencie bez praktycznych ćwiczeń w graniu.  

Aby dobrze grać na instumencie, trzeba praktycznie ćwiczyć. Ponadto, trzeba tak dużo ćwiczyć aż granie na instrumencie stanie się nawykiem. Podobnie, trzeba język tak intensywnie ćwiczyć, aby spontanicznie myśleć i wyrażać swoje myśli w tym języku.

 

 

Wiedza językowa musi być aktywna

Przede wszystkim konwersacja 4Opanowanie języka to coś znacznie więcej niż nauczenie się podstaw gramatyki i zapamiętanie kilku tysięcy słówek.  Przede wszystkim jest to wykształcanie umiejętności myślenia w tym języku i odpowiedniego stosowania słownictwa i gramatyki w wypowiedziach, co można osiągnąć tylko poprzez całą gamę praktycznych ćwiczeń.

Sztuka budowania własnych myśli w języku obcym jest wypadkową bardzo wielu innych umiejętności językowych.  Dopiero korelacja tych umiejętności i połączenie ich w świadomości ucznia w jeden spójny kognitywny system daje pożądany efekt.  Ten efekt osiągany jest tylko poprzez praktyczne ćwiczenia.

Samo rozumienie zasad gramatycznych czy zapamiętanie słówek to tylko teoria. W dzisiejszych czasach nie wystarczy teoria. Wiedza językowa musi być aktywna. Dlatego w naszej szkole stawiamy na wszechstronny rozwój języka poprzez praktyczne ćwiczenia.

 

 

Zapisz się na Kurs Medium Light

 

Aby zapytać o kurs językowy lub umówić się na rozmowę zadzwoń na:  89 534 21 50  lub:  515-253-212

 

Porozmawiajmy telefon

Podaj swój Telefon Kontaktowy lub Adres Email - Skontaktujemy się z Tobą.

Porozmawiajmy o Twojej Nauce Języka

Prosimy poprawnie wpisać adres email
Wpisz kod
Odśwież Niepoprawny kod

 

Szkoła Językowa ARTOS

ul. Pieniężnego 18

10-006 Olsztyn

 

Telefon:

+ 48 89 534 21 50

+ 48 515 253 212 

  

Zapisy na Kursy Językowe:

poniedziałek: 12.00 - 15.30

wtorek: 12.00 - 15.30

środa: 12.00 - 19.00

czwartek: 12.00 - 15.30

piątek: 12.00 - 15.30

Logo 400

Logo   Text 500

 Wybrane Linki:

Home

Ceny Kursów

Praca dla Anglisty

Praca dla Germanisty

Dlaczego ARTOS 

 © 2017 Szkoła Językowa ARTOS.

Wszystkie prawa zastrzeżone


Please publish modules in offcanvas position.